Co vše potřebujete vědět před nákupem retenční betonové nádrže?

Záchyt dešťové vody na vlastním pozemku

Retenční betonová nádrž slouží pro sběr dešťové vody, kterou můžete následně využívat i v domácnosti nebo na zahradě jako užitkovou vodu. Tím šetříte peníze za vodu a zároveň i přírodu. Než si ale betonovou nádrž koupíte, je dobré znát vše, co se betonové nádrže týká.

Vlastníte novostavbu? Betonová nádrž je pro vás povinná

U novostaveb je povinností mít retenční nádrž na dešťovou vodu, respektive od roku 2009 je záchyt dešťové vody na pozemku regulován výrazně přísněji, než tomu bylo v minulosti. Ptáte se proč? Protože se dešťová voda mnohdy kvůli velkým betonovým plochám nemá kam vsakovat. A tak při velkých srážkách nárazově odtéká do kanalizace a tím způsobuje obrovské problémy. 

Vyhláška ze dne 12. srpna 2009 stanovuje mimo jiné i nové povinnosti stavebníka. Ten je povinen:

 • dešťovou vodu ze střechy a odvodňovaných ploch zachycovat a zadržovat na pozemku tak, aby neodtékala najednou,
 • nechat dešťovou vodu vsáknout do půdy,
 • není-li vsakování možné, je nutné vypustit ji regulovaným odtokem do tzv. oddílné dešťové kanalizace,
 • není-li možné ani to, pak je nutné dešťovou vodu vypouštět do jednotné kanalizace.

Hlavní výhody retenční betonové nádrže

 • Cena

Betonové nádrže jsou ve výsledku, když si sečtete veškeré náklady a vezmete v potaz i jejich životnost, levnější než plastové. Navíc v ceně betonové nádrže máte dopravu i samotnou realizaci nádrže.

 • Životnost

Beton vydrží mnohem déle než plast a to i v tom nejnáročnějším terénu. Navíc betonové nádrže podléhají přísné certifikaci, která dokazuje jejich nepropustnost.

 • Jednoduchá instalace

Pokud si nejste jistí svou manuální zručností, případně nemáte k dispozici potřebnou těžkou stavební techniku, tedy kamion, můžete si nechat betonovou nádrž zhotovit od dodavatele, který má se stavbou bohaté zkušenosti.

 • Různé velikosti

Nádrž lze zhotovit v různých velikostech, kterou volíte dle velikosti svého domku nebo zahrady. Můžete si pořídit jímku v jednotkách i desítkách m³. Vypočítejte si, jak správně vhodnou velikost vybrat.

 • Kvalita vody

V nadzemní nádrži a v plastovém sudu se voda rychle kazí. Naopak v podzemní betonové nádrži je voda uchovávána v optimálních podmínkách, proto je kvalitnější.

A které nevýhody retenční betonová nádrž má?

 • Vysoká hmotnost

Vysoká hmotnost může být komplikací při transportu a instalaci nádrže. Vy se ale o nic starat nemusíte, veškerou dopravu, nakládku a vykládku, a samozřejmě i realizaci zajišťuje dodavatel.

 • Umístění

Betonovou nádrž nemůžete umístit nikam, kam se nedostane těžkotonážní technika.

 • Chemická odolnost

Beton časem podléhá různým chemickým reakcím, proto je nutné provést povrchovou úpravu přidáním drahých směsí.

Jaká je její cena?

Nemenší betonové jímky o velikosti 2 m³ vás vyjdou přibližně na 20 000 Kč. Betonová nádrž o rozměru 14 m³ přijde zhruba na 40 000 Kč a výš. Je však také nutné počítat ještě s cenou za dopravu. 

 

Máte nárok na dotaci?

Retenční betonová nádrž rok od roku získává na oblibě a to hlavně díky tomu, že existuje dotační systém, díky kterému můžete na vybudování nádrže získat nemalé peníze. Dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám mohou obdržet:

 1. všichni vlastníci rodinných domů nebo stavebníci bytových domů o čtyřech a více patrech či rodinných domů,
 2. ti, kdo vlastní rekreační stavbu nebo budovu bez čísla popisného, je-li využívána pro trvalé bydlení.

 

Přečtěte si, jaké podmínky musí žadatel o dotaci dále splňovat. Maximální výše dotace je 50 % z ceny retenční betonové nádrže.

Šetřit na nádrži se nevyplatí

Dotace může být jedním z důvodů, proč na retenční nádrži nešetřit. Šetřit se nevyplatí ani z dalšího důvodu. Levnější nádrž znamená i nižší váhu nádrže a tím tenčí stěny. Levnější retenční nádrž může vážit 160 kg, dražší i 240 kg. Vyšší váha má však své opodstatnění. Na retenční nádrž je použito více materiálu, a proto je také bytelnější a tím i odolnější. Pokud si pořídíte výrazně lehčí a tím i levnější nádrž, pravděpodobně vám příliš dlouho nevydrží a vy ji tak brzy budete muset měnit za novou. Mnohem efektivnější než plastové nádrže jsou ovšem nádrže betonové, které mají dlouhou životnost a zároveň uchovávají vodu ve vyšší kvalitě. Navíc z celkového pohledu vás betonová retenční nádrž vyjde mnohem levněji než sebelepší nádrž plastová.

 

Výběr retenční betonové nádrže krok za krokem

 

 • Zhodnocení stavu pozemku

Tím prvním a nejdůležitějším krokem je zhodnotit stav vašeho pozemku, zejména:

 • Stav podzemní vody – můžete si nechat zhotovit hydrogeologický posudek; posudek vám vystaví hydrogeolog, osoba s vysokoškolským vzděláním, praxí a kulatým razítkem
 • Typ podloží – je  zapotřebí zjistit, jestli jde o půdu jílovitou nebo například písčitou 
 • Přístupnost pozemku – vyberete-li si betonovou nádrž, pak musíte zajistit, aby se k části pozemku, kam bude nádrž umístěna, dalo dobře dostat těžkou stavební technikou

 

Nádrž na vodu nelze umístit vedle základů domu, neboť by se tím mohla narušit jeho statika. V tomto případě je dobré řídit se pravidlem 45 stupňů. S každým jedním metrem výkopu do hloubky je dobré kopat jeden metr od základu domu. Jestliže se provádí výkop hluboký 3,5 m, pak by měl být proveden alespoň 3,5 metru od domu.

 

Dále si umístění nádrže volte i dle přívodu dešťové vody od okapových sifonů a napojení přepadu a vývodu z nádrže. Vedení by mělo být vedeno ve spádu aspoň 1 cm na 1 m délky potrubí. Zároveň nad potrubím i nádrží musí být vrstva zeminy ve výšce alespoň 30 až 50 cm, v opačném případě vám na povrchu zeminy neporoste žádný trávník. 

 

 • Výběr velikosti betonové nádrže

Velikost betonové nádrže, kterou chcete využívat hlavně na zalévání zahrady a jako užitnou vodu v domácnosti, vybírejte podle velikosti  zahrady a podle počtu obyvatel domu. Velikost nádrže si můžete spočítat také v online kalkulačce.

 

Jestliže chcete využívat nádrž jako žumpu, pak velikost vybíráte podle počtu obyvatel domu, k němuž se bude připojovat a zároveň podle plánovaného intervalu vyvážení.

 

 • Cena

Cena se pochopitelně odvíjí od velikosti betonové jímky. Většinou se setkáte s těmito cenami:

 • Betonová jímka o velikosti 4 m³ – vyjde vás okolo 20 000 Kč + doprava
 • Betonová jímka o velikosti 7 m³ – cena se pohybuje okolo 24 000 Kč + doprava
 • Betonová jímka o velikosti 10 m³ – její cena činí cca 26 000 Kč + doprava
 • Betonová jímka o velikosti 12 m³ – přijde na cca 34 000 Kč + doprava

 

V ceně bývá zahrnuta vrchní betonová deska, komín a betonový poklop. Některé firmy poskytují montáž zdarma, u jiných si za ni připlácíte.

 

 • Dodavatel

Nikdy se nenechte nalákat na příliš nízkou cenu. Může se vám to pořádně vymstít a to tak, že nádrž nebude splňovat všechny vaše požadavky a časem přestane plnit svou funkci. Dále si musíte pohlídat, jestli dodavatel dodá takovou retenční nádrž, kterou je možné zkolaudovat. Pokud si koupíte betonovou jímku na internetu, někdy se stane, že vám přijde s certifikáty, které není možné použít ke kolaudaci.

 

Dále se rozhodujte i podle toho, zdali dodavatel poskytuje bezplatnou montáž nebo dle toho, co všechno je v ceně retenční betonové nádrže obsaženo. A nezapomeňte se podívat ani na cenu dopravy betonové nádrže na místo určení. Každý dodavatel má cenu stanovenou jinak.

 

Možná vás bude zajímat, jak se betonová nádrž realizuje.