Podmínky pro žádost o dotaci na betonové jímky

Mezi základní podmínky patří:

  • Žadatel musí být finanční solventní – nesmí mít nesplněné finanční závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení nebo vůči jinému orgánu veřejné správy
  • Žadatel nesmí mít dům v exekuci ani v policejním obstavení.
  • Velikost nádrže musí činit alespoň 2 m3
  • Je-li dešťová voda využívána na splachování, je zapotřebí, aby byla napojena na jímku alespoň jedna toaleta, u novostaveb musí být napojeny všechny toalety
  • Rozvody srážkové vody musí být odděleny

Je nutné odvádět alespoň 50 % střechy obytného domu