Realizace betonové nádrže na vodu krok po kroku

Realizace betonové nádrže na vodu krok po kroku

 

1. Vyhloubení jámy

Ze všeho nejdříve se musí vyhloubit stavební jáma a to do požadované hloubky. Jáma se hloubí o půdorysných rozměrech, které bývají na každé straně o 20 až 50 cm větší, aby se tím vytvořil dostatečně velký manipulační prostor.

 

2. Zpevnění dna

Dno jámy musí být rovné a zpevněné, proto se musí připravit podklad. Ten se vybetonuje, aby byla zajištěna ochrana základové spáry před nejrůznějšími klimatickými změnami po dobu přípravy betonáže základní desky. Také se tím ovšem zamezuje znečištění betonu.

 

3. Vyztužení základové desky

Nyní přichází na řadu vyztužení základové betonové desky. To je důležité z hlediska namáhání od teploty při hydrataci betonu a také od jeho objemových změn. K tomuto účelu se používá tuhá výztuž anebo tuhá výztuž kombinovaná s rozptýlenou ocelovou výztuží.

 

4. Těsnění pracovních spár

V tomto kroku přichází na řadu těsnění pracovních spár. Jako těsnění se používá PVC či FPO pásy či těsnicí plechy. Tyto prvky je nutné správně osadit a zabetonovat.

 

5. Výroba betonu

V této fázi se vyrábí beton.

 

6. Doprava betonu na místo určení a čerpání betonu

Pokračuje se dopravou betonu na předem určené místo. Dochází k jeho čerpání. To se provádí s pomocí pístového čerpadla s výložníkem.

 

7. Betonáž desky

Dále se pokračuje betonáží desky, většinou vibrátory. Deska se také musí ošetřit. Ošetření se liší dle použitého betonu, jeho tvaru a velikosti. Čím déle je beton ošetřován, tím lépe. V zimě se musí beton zakryt geotextilií.

 

8. Vyztužení stěn

Vyztužení stěn probíhá prostřednictvím klasické tuhé výztuže nebo tuhé výztuže rozptýlenou ocelovou výztuží.

 

9. Osazení spár těsnicími prvky

Do spár stěn se nasadí těsnicí prvky, aby nevznikly trhliny.

 

10. Betonáž stěn

Teď už přichází na řadu betonáž stěn a jejich ošetření.