Vypočítejte si velikost betonové nádrže na vodu

Chcete-li nádrž využívat výhradně pro zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu do domácnosti, důležité jsou pro vás tyto parametry:

  • požadavky na dešťovou vodu – záleží na velikosti zahrady, počtu lidí a spotřebě vody na úklid, toaletu, pračku, myčku nebo například bazén
  • průměrný úhrn srážek v dané lokalitě
  • velikost odvodňované plochy či velikost připojené plochy střechy a to včetně přesahů

 

Vzorec pro výpočet velikosti:

 

Plocha střechy v m² × srážky v mm za rok / 365 dny × 21

 

Číslo 21 ve vzorci značí počet 3 týdny × 7 dní (tolik, kolik je dnů v týdnu), za tuto dobu dojde k výměně vody v nádrži. Toto číslo lze ovšem libovolně zaměňovat podle potřeby.

 

Budeme-li počítat, že za rok napadne cca 500 mm srážek na 1 m² a plocha odvodňované střechy činí 100 m², pak výpočet bude následovný:

 

100 × 550 = 550 000 (celkový objem vody, jež střecha zachytí v jednom roce)

55 000 / 365 = 150,7 (průměrný objem zachycené vody za jeden den)

150,7 × 21 = 3164,7 l

3165 l = 3,16 m³

 

Velikost nádrže vždy zaokrouhlujeme směrem nahoru, proto je v tomto případě dobré pořídit si betonovou nádrž o velikosti 4 m³ čili 4 kubíky.

 

Také platí obecné pravidlo, že čtyřčlenné rodině s malým domkem o velikosti cca 100 m² a zahradou o velikosti 400 m² postačí nádrž o objemu 4 až 6 m³. Větší dům o rozloze přibližně 160 m², se zahradou o velikosti 1000 m² a se čtyřčlennou domácností vyžaduje nádrž alespoň 11 m³.