Septik a jímka

Home Betonový septik

Betonový septik

Septik je betonová nádrž s dvěma a více komorami pro sběr a čištění splaškové vody, tedy odpadní vody z domácnosti. Jednotlivé komory vodu postupně zbavují kalu, takže dochází k jejímu předčištění. Pokud je součástí septiku je také filtr, je možné následné vypuštění vody do kanalizace nebo vsakování dle použité filtrace. Septik nabízí pokročilejší čištění splaškových vod než jednokomorová žumpa a je předstupněm čističky odpadních vod (ČOV). Pokud plánujete instalaci septikové nádrže, pravděpodobně si kladete 3 hlavní otázky, na které vám tento článek souhrnně odpoví:

 

 1. Jak velký septik potřebuji? Použijte naši online kalkulačku níže.
 2. Jak septik funguje? Jednoduše si vysvětlíme princip čištění odpadní vody
 3. Žumpaseptik nebo čistička odpadních vod? Vysvětlíme si hlavní rozdíly.

Jak velký septik potřebuji - online kalkulačka

Velikost betonového septiku se odvíjí od spotřeby vody v domácnosti a způsobu, jak budete septik využívat.

 

Množství odpadní vody, které do septiku přichází je dané:

 • počtem osob v domácnosti
 • spotřebou vody / objemem vytvořené odpadní vody

 

Septik pak můžete využívat jako:

 • bezodtokovou nádrž, kterou budete vyvážet – pak se ale prakticky neliší od žumpy
 • přečišťovací nádrž, kde se kombinuje samočisticí funkce usazováním s filtrací pomocí biologického a/nebo pískového filtru

Výpočet velikosti septiku:

Počet osob – jednoduchá volba, ale zde je nejvíce na místě počítat s rezervou – současná dvoučlenná mladá domácnost se může brzy rozrůst na čtyřčlennou apod. Vyšší kapacita sice znamená o něco vyšší počáteční náklady, nicméně nikdy nebudou tak vysoké jako případná výměna za objemnější jímku.

Součinitel kalového prostoru – jako obvyklou hodnotu uvádí norma (ČSN 75 6402) 1,5. Hodnota 1,5 udává navýšení objemu septiku o 50 % (norma přitom umožňuje uvažovat s navýšením i 60 %).

Spotřeba vody – naše kalkulačka nabízí několik možností dle připojených zařízení a vychází z norem průměrné spotřeby v m3/den. Ideální je vycházet z dřívějších spotřeb domácnosti a daného objektu. Každá domácnost může mít jiné nároky dle používaných spotřebičů a zvyklostí v chodu domácnosti. Obvykle se vychází z průměrné hodnoty 120-150 litrů/den/osobu.

Střední doba zdržení – je počet dní nutný pro průtok vody septikem. Počítá se s dobou 3-5 dní, přičemž 3 dny je doba minimální a 5 dní je doporučovaná kalkulační hodnota.

Jak septik funguje

Septik má více komor, které jsou spojeny otvorem. V první komoře klesnou na dno pevné části a tekutý obsah odtéká přepadem do dalších komor. Nejčastěji jsou používány septiky dvou a tříkomorové. Splašková voda se postupně čistí:

 • mechanicky – usazováním kalu na dno komor
 • biologicky – pomocí bakterií do septiku eventuelně biologického filtru
 • filtrací – nejčastěji je využívána písková filtrace u výstupu z poslední komory

 

Dle použité filtrace a koncepce septiku lze přečištěnou vodu odvést do veřejné kanalizace, nechat vsakovat do země (pomocí trativodu) nebo ji dále využívat jako vodu užitkovou (na zálivku zahrady apod.) a přebytečnou vodu nechat vsakovat. Je potřeba myslet na to, že pro toto využití je nutné stavební povolení a kladný hydrogeologický posudek. Ten posuzuje kapacitu pozemku vodu absorbovat a případné hrozby znečištění povrchových nebo podzemních vod.

Betonový septik - jak funguje

I septik je potřeba vyvážet. Nicméně zdaleka ne tak často, jako žumpu. Vyváží se pouze kal, s intenzitou cca 1× za rok (podle počtu obyvatel v domácnosti), což šetří celkové náklady na jeho provoz. Šetříte tak peníze za vývoz, ale při využití přečištěné vody jako užitkové i za vodné a stočné.

Nevýhodou oproti žumpě je vyšší nárok na pořizovací cenu a na plochu. Před realizací betonového septiku je třeba vyřídit stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Rozdíl mezi septikem, žumpou a ČOV

Žumpa

Žumpa (nazývaná též jímka) je nádrž, ve které se akumuluje odpadní voda a poté se vyváží. Pokud ji používáte pravidelně, musíte ji vyvážet většinou co 2-3 týdny.

Septik

Septik je také nádrž na odpadní vodu. Na rozdíl od žumpy se v septiku splašková voda také čistí.  Díky předčištění a následné filtraci je možné vodu nechat vsakovat ven do půdy nebo používat jako užitkovou vodu.

Čistička odpadních vod

ČOV nabízí nejkomplexnější, ale také nejdražší řešení jímání a čištění odpadních vod. Vyžaduje stavební povolení, pravidelnou obsluhu a rozbor vzorku odpadních vod. Domácnost je však zcela soběstačná a odpadní vodu lze použít téměř ke všem účelům (kromě pitné).

ČOV také není třeba vyvážet fekální vozem. Stejně jako u septiku se pouze 1x ročně vyčerpá kal, tzv. se odkalí. To je možné provést i obyčejným kalovým čerpadlem. Z ČOV je kal aerobně stabilizovaný (nesmrdí), můžete jej tak i ekologicky zpracovat např. do kompostu.

Srovnání žumpy, septiku a čističky odpadních vod

 

Srovnání

3D jednokomorové betonové jímky

Žumpa
(jednokomorová nádrž)

3D dvoukomorová betonová jímka

Septik
(vícekomorová nádrž)

Čistička odpadních vod
(vícekomorová nádrž)

odtok ne ano ano
frekvence vývozu 1 x za 14-21 dní 1 x za rok 1 x za rok odkalení (stačí kalovým čerpadlem)
stavební povolení ne, pouze ohlášení ano, projekt a povolení ano, projekt a povolení
pořizovací cena od 21 000 Kč za jímku od 30 000 Kč od 57 000 Kč
cena za 1 vývoz 1-4 000 Kč 1-4 000 Kč nevyváží se, provozní náklad: elektřina
doporučení chata, chalupa chata, rodinný dům rodinný dům
výhody nižší pořizovací cena, bez povolení, není nutný pravidelný rozbor odpadních vod nízké náklady na provoz, v kombinaci s dobrou filtrací funguje i bez elektřiny téměř na úrovni ČOV vysoká účinnost čištění
nevýhody vysoké náklady na provoz, nutná příjezdová cesta pro fekální vůz větší zastavěná plocha, nutné dočištění odpadní vod filtrací vysoká pořizovací cena, nutnost připojení na elektřinu a pravidelná obsluha

Pokud potřebujete odpadní nádrž k objektu, který využíváte pouze občas, je stále nejlepším řešením jednoduchá žumpa. Typicky se jedná o rekreační objekty jako chaty a chalupy. Je však potřeba mít zajištěnu přístupovou cestu pro fekální vůz.

Septik je ideálním řešením pro rekreační objekty, které využíváte často nebo nemají přístupovou cestu (i septik lze totiž vyčerpat kalovým čerpadlem, ačkoli vývoz fekálním vozem je značně jednodušší a pohodlnější). Je také vhodný pro objekty, které využíváte celoročně, ale neplánujete širší využití přečištěné vody v domácnosti. Pokud chcete odpadní vodu pouze vypouštět vsakem na pozemku nebo do kanalizace nebo ji využívat jako užitkovou pro zálivku, je pro vás septik s filtrací ideální ekonomické řešení.

Plastový či betonový septik?

Na trhu naleznete dva typy nabídek, na plastový a betonový septik. Rozdíly mezi materiály jsou značné, proto je důležitý správný výběr. Plast nemá oproti betonu tak velkou odolnost vůči tlakům, navíc je dražší. Univerzální betonové provedení lze v průběhu let změnit na jiné využití, septik můžete proměnit například na nádrž na vodu pro zachycení a následného využití dešťové vody. Plast je univerzálně využívaný materiál, přesto je mnoho odvětví, kde své místo nenašel. Jedním z takových odvětví je například stavebnictví, plastové domy se nevyrábějí, proč z plastu tedy dělat septiky?

 

Zvláště u odpadních nádrží chcete mít jistotu, že nádrž bude skutečně nepropustná. Investice do septiku není malá, takže náklady hrají v rozhodování jednu z hlavních rolí. Proto jsme pro vás připravili i přehled na co si dát pozor při výběru cenově přijatelné nádrže a jak vycházejí v cenovém srovnání betonové vs plastové nádrže.

Betonový septik

Výhody betonového septiku od Septic

 • kvalitní zpracování
 • 5 let záruka
 • montáž zdarma
 • doprava do 2-3 dnů
 • odolnost vůči tlaku fekálního stroje
 • atraktivní ceny

Ceník dvoukomorových jímek od Septic

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Pokud jste firma a plátci DPH, budete mít cenu konečnou s 0% DPH. Pokud nakupujete jako fyzická osoba, k ceně je nutno ještě připočítat DPH.

Státní dotace na septik

Státní dotace v rámci programu Dešťovka na pořízení septiku bohužel nejsou, existují však dotace na přeměnu betonového septiku na nádrž na vodu. Toho lze využít například při krátkodobém používání septiku do doby, než je v místě zřízena kanalizace. Pokud např. stavíte novostavbu a obec přislíbila do pár let zřízení nebo rozšíření kanalizace, můžete po nezbytnou dobu využívat septik jako odpadní nádrž, kterou poté s využitím dotačního programu přeměníte na nádrž na záchyt dešťové vody. V rámic dotace získáte příspěvek i na vyčištění septiku. Betonová nádrž na fekálie tak může přinést užitek i v době, kdy ji již nebudete potřebovat.

Státní dotace můžete získat i na samotné pořízení septiku. Podmínkou je:

 • objekt v lokalitě, kde není veřejná kanalizace a ani se neplánuje
 • žádost podává obec pro své občany
 • novou nádrž si musí takto pořídit minimálně třetina objektů lokality

Aktuální podmínky programu či nově vyhlášené dotační programy sledujte na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

Rádi byste si betonový septik pořídili? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Kontakt - vedoucí prodeje

“Děláme jímky. Z pořádného betonu. Už přes 20 let.
Zavolejte nebo napište, rádi vám poradíme.”

Petr Novák, vedoucí prodeje

info@betonovejimky-septic.cz

+420 723 354 896
+420 720 127 710