Zásady ochrany osobních údajů

Home Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují smluvní přepravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou potřebné pro bezproblémové doručení zboží, a případně bance, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich další opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kontaktní formuláře

Provozovatel si vyhrazuje právo použít poskytnuté kontaktní údaje návštěvníků stránek a své zákazníky k zasílání informací potřebných pro využití produktů, služeb, jakož i na informování o jiných skutečnostech

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud o to požádá písemně. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti o vymazání osobních údajů kupujícího z databáze prodávajícího, všechny údaje o kupujícím z databáze vymazat.