Kompletní osazení a montáž podzemní nádrže

vykop jamy pro podzemni jimku

Kupujete podzemní jímku pro vaši zahradu a nevíte, jak správně připravit jámu? Připravili jsme pro vás kompletní návod montáže jímky. Dozvíte se, jak provést přípravu pro osazení podzemní betonové nádrže či jímky, a to včetně výkopu jámy a podsypu.

 

Sjednání dopravy jímky

Výběru dodavatele na dopravu jímky věnujte zvýšenou pozornost. Kritérium výběru vhodného dodavatele je nejen cena, ale také to, co vše cena obsahuje, a samozřejmě rychlost objednané služby. Ideální je doprava a provedení montáže jímky jednou firmou.
Technické zázemí dodavatele by mělo být na takové úrovni, aby společně s jímkou byl na místo dopraven jeřáb a montáž by mohla být provedena ještě týž den.

Naše společnost SEPTIC betonové jímky nejen vyrábí, ale kompletně zajišťuje i dopravu a montáž. Pro naše zákazníky provádíme montáž zdarma jako bonus k dodávce.

 

Příprava pozemku a půdy na nádrž

Neméně důležitý je výběr umístění nádrže na vodu. To znamená určit vzdálenost jímky od domu a v té souvislosti zvážit statické zatížení. Je podložím jíl, jíl-písek nebo skála? Každý uváděný druh má svoje specifika. Je nutné zajistit pochozí přístup k nádrži, ovšem je také nutné zajistit pojezdový přístup těžké techniky, např. při dovozu a instalaci nádrže nebo pravidelný přístup fekálního vozu v případě žumpy.

Výskyt podzemní vody nemusí být pro umístění nádrže překážkou. Při použití betonové jímky není třeba hydrogeologického průzkumu a je možné jímku použít při výskytu spodní vody. Konstrukce odolávají vnějšímu tlaku vody i v záplavových oblastech a žumpy jsou zabezpečeny proti vyplavení.

Jak začít? Vyberte rozměr a typ nádrže, který by vám vyhovoval. Základní informace o nádrži aktuálně ověřte s dodavatelem. Pomocí provázku a vápna si vytyčte prostor, kde bude nádrž umístěna. Nejprve je však nutné podle pozemkové dokumentace zjistit, kudy na pozemku vede potrubí a kabely. Není-li pozemková dokumentace k dispozici, lze výkopové práce provádět pouze za předpokladu zvýšené opatrnosti při těchto pracích.

 

Vyhloubení jámy

Jámu pro uložení nádrže zajišťuje zákazník a je třeba ji vyhloubit podle doporučených rozměrů pro daný typ nádrže. Při objednávání bagru pro tento druh práce doporučujeme vždy porovnat ceny dodavatelů včetně příjezdových nároků pro tyto stroje. Stěny výkopu by měly být přibližně svislé, v drolivém podloží mírně šikmé směrem ven. Výkop by měl být o 65 cm hlubší než je výška nádrže. Důležité je zachování potřebných spádů pro kanalizační potrubí. Vytěženou zeminu lze zčásti odvézt, je však vždy nutné ponechat odpovídající množství zeminy na zásyp.

betonova jimka jednokomorova nakres

 

 

Rozměry výkopu na nejčastější objemy betonových jímek

 

Objem nádrže
(délka x šířka x výška)

délka šířka hloubka
4 m3
(2,50 × 2,00 × 1,10 m)
3,00 2,50 1,60 m
5 m3
(2,50 × 2,00 × 1,35 m)
3,00 2,50 1,85 m
6 m3
(2,50 × 2,00 × 1,60 m)
3,00 2,50 2,1 m
8 m3
(3,00 × 2,40 × 1,50 m)
3,50 2,90 2,00 m
10 m3
(3,50 × 2,40 × 1,60 m)
4,00 2,90 2,10 m

 

Na dno výkopu volně navrstvíme štěrk nebo písek do výšky minimálně 10 cm, vhodný je štěrk potěrový (bez větších kusů a kamenů). Podloží výkopu není třeba betonovat. Pokud je podloží jílovité, stačí jej zarovnat.

 

Osazení a montáž jímky

Osazení nádrže do předem připraveného výkopu provádějí pracovníci dodavatelské firmy, a to pomocí hydraulické ruky přemístěním z auta. Na horní hrany nádrže je nanesena pěna, do níž se usazuje víko. Na otvor ve víku se nasadí komín a opět zakryje víkem k tomu určeným.

Po instalaci nádrže do výkopu a po upevnění horní krycí desky je nutné vyvrtat otvor pro přívodní a vývodní potrubí. Otvory a propojení s případným přítokovým a odtokovým potrubím je nutné minimálně konzultovat s vodařem, nejlépe je tuto práci zcela přenechat odborníkům.

Zeminu na zahrnutí je nutné umístit tak, aby nepřekážela při instalaci nádrže a nesvážela se do výkopu. Před samotným zasypáním je zapotřebí dostatečně utěsnit spoje a zásyp zeminou provést až po jejich vytvrzení, což obvykle trvá dva dny. V případě potřeby je možné provést zasypání již po 24 hodinách, tuto variantu však doporučujeme řešit individuálně v závislosti na velikosti a druhu nádrže, počasí, použitých materiálech a na prosychání a tvrdnutí těsnicích vrstev. Pro utěsnění potrubí použijte kvalitní flexibilní lepidlo, používané pro lepení dlaždic a obkladů. To zajistí dokonalou vodotěsnost a mrazuvzdornost. Následně použijte asfaltovou lepenku, která je odolná proti tlaku. Takto zafixujte rovněž spoje mezi spodním dílem nádrže a krycí deskou i v místě uchycení výstupního komínku.

Před zasypáním nádrže je zapotřebí ještě provést dodatečné přetěsnění.
Zemina pro zásyp nesmí obsahovat kameny nebo materiál s ostrými hranami, aby při větším tlaku nedošlo k poškození stěny nebo víka nádrže.

 

Obsluha a údržba

Pokyny pro obsluhu a údržbu je nutné řešit podle způsobu použití nádrže.

Nádrže je zakázáno plnit nad určenou provozní hladinu. V nádrži nesmí dojít k vytvoření jiného než hydrostatického tlaku skladované kapaliny. Dodržení předepsaných postupů pro uložení nádrže, vyvrtání, napojení a utěsnění spojů je bezpodmínečně vyžadováno pro vznik platné záruky na instalovanou nádrž.

 

Konzultujte výhody betonových jímek s dlouholetými odborníky na našem trhu. Volte rychlost, spolehlivost a profesionalitu www.betonovejimky-septic.cz

 

Kontakt - vedoucí prodeje

“Děláme jímky. Z pořádného betonu. Už přes 20 let.
Zavolejte nebo napište, rádi vám poradíme.”

Petr Novák, vedoucí prodeje

info@betonovejimky-septic.cz

+420 723 354 896
+420 720 127 710